Google Play Services

Tải xuống Google Play Services dành cho Android

Phiên bản:
15.0.90 (040408-231259764)

Tải xuống miễn phí Google Play Services. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Google Play Services thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Dịch vụ của Google Play đã là một phần của hệ điều hành Android. Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến trang trên cửa hàng Google Play nơi bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng theo cách thủ công.

Ứng dụng mới